14 jan

Színezés mesterfokon – Urszula Mlynarska ftm. élő bemutatója

Ami a professzionális színezéshez szükséges.

Színezés mesterfokon Urszula Mlynarska ftm. élő bemutatója

Urszula Mlynarska neve sokak számára nem ismeretlen a fogtechnikus szakmában. Ha máshonnan nem, a Dental-Trade Kft. által szervezett szakmai bemutatókon többen találkozhattak már vele. Azok számára azonban, akiknek esetleg ismeretlenül cseng a név, néhány mondattal bemutatom őt. Urszula lengyel fogtechnikus mester, és már hosszú évek óta sikeresen működteti praxislaborját Varsóban. A kerámia fogművek elkészítését nem csak mesterfokon, hanem teljes elhivatottsággal és komoly szakmai tapasztalattal műveli. Laborjában, amely régóta VITA Masterlab-ként működik, a VITA cég (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Németország) kerámiáját használja nap mint nap, már több mint 10 éve. Szeptemberben megrendezésre került Dental-Trade Szakmai Nap alkalmából ismét Budapestre érkezett, hogy egy workshop keretein belül bemutassa a legújabb technikákat, amelyekkel élethű fogpótlást varázsol páciensei szájába.

Read More

17 okt

Színtelítettség pontos beállítása a VITA AKZENT plus CHROMA STAINS-zel

Olyan rekonstrukciók esetében, amelyeknél részben vagy egészben belső színhatás látható, a természetes pótlás létrehozása során elengedhetetlen ennek a hatásnak a megalkotása. A pótlás tónusát részben vagy egészben módosítani kell úgy, hogy egyezzen az eredeti fog színhatásával. Az új VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Németország) esetében a kerámia restaurációk szín telítettségét célzottan ellenőrizni lehet. Renato Carretti (Zürich, Svájc) fogtechnikus egy anterior koronát használ annak bemutatására, hogyan lehet az árnyalati hatást módszeresen befolyásolni az új színezővel.

Read More

27 Sze

Implantátumprotetikai tökéletesség

Ellátás Lava Plus és VITA VM 9 segítségével

Két fogorvos és egy fogtechnikus mutatja meg nekünk, hogyan lehetséges az anyagok gondos kiválasztásával és előrelátó tervezéssel optimális, funkcionális és esztétikus ellátást készíteni egy hölgypáciens számára.

Kiindulási helyzet

Dres. K. L. Ackermann és A. Kirsch közös praxisában jelentkezett a 30 éves hölgypáciens, természetes és harmonikus frontfogmegjelenés iránti igényével (1. a–b ábra): a 12-es fog nem volt megtartható. Hiányos csontszerkezet, egyenetlen gingivalefutás és eltérő fogszélességek a 12-es és a 22-es régióban. A hölgy a megbeszélést követően a 12-es és a 22-es koronák szélességét azonosra kívánta kialakíttatni, diasztémával a 11-es és 12-es között.

1. a ábra: Kiindulási helyzet. 1. b ábra: A 12-es fog nem megtartható.

1. a ábra: Kiindulási helyzet.
1. b ábra: A 12-es fog nem megtartható.

Előzetes kezelés

Laboratóriumban készítettünk egy ideiglenes adhezív hidat (BIOTAN, Schütz Dental/NEW OUTLINE, anax-dent), amit a fog eltávolítását követően beragasztottunk (2. ábra). Kiegészítésként következett a socket preservation. Öt hónapig autogén csontblokkot kombináltunk irányított csontregenerációval (Geistlich Bio-Gide, Geistlich Biomaterials) az alveoláris szegmensben. További három hónapot követően építhettük be a Camlog ScrewLine implantátumot (3,8 mm átmérő, 13 mm hossz). További három hónapot követően terápiás koronát készítettünk a lágyszövet megformázásához (BIOTAN/Sinfony fényre keményedő korona és hídleplező kompozit, 3M ESPE).

2. ábra: Ragasztott híd a húzást követően.

2. ábra: Ragasztott híd a húzást követően.

Anyagválasztás

A végleges ellátásként titánbázisú cirkon-dioxid egyéni fejre egyéniesített rétegtechnikával leplezett cirkon-dioxid koronát terveztünk. Azért választottuk ezt, mert a cirkon-dioxid biokompatibilitása biztosítja a legjobb előfeltételeket. Ezenfelül kiemelkedő az alapanyag szilárdsága és esztétikai potenciálja. A 3M ESPE Lava Plus nagy transzlucenciájú cirkondioxidja, amit Németországban kizárólag a VITA Zahnfabrik képvisel, kiemelkedik remek fényhatásával és optimális előfeltételeket teremt a gingiva és a protetikai korona közötti átmeneti területen. Egyedi, esztétikus és hosszú ideig funkcionális eredmény, nagy teljesítményű, optikailag nagy értékű leplezőkerámiát kíván – ebben az esetben a koronát VITA VM 9-cel lepleztük.

A laboratóriumban a fogtechnikus a hölgypácienssel együtt választotta ki a fogszínt, a VITA SYSTEM 3D-Master színkulcs segítségével (3. ábra).

3. ábra: Egyedi színmeghatározás a laborató­riumban. 4. ábra: Felépítménypróba és a váll magasságának megállapítása.

3. ábra: Egyedi színmeghatározás a laborató­riumban.
4. ábra: Felépítménypróba és a váll magasságának megállapítása.

Egyedi felépítmény

A lágyszövet stabilizálásának alapja a felépítmény optimális kialakítása emergenciaprofil szempontjából is. Elengedhetetlen a preparációs mélység egyedi meghatározása és a váll kialakításának ellen­őrzése a szájban (4. ábra). Az egyedi felépítményt a Lava ZIF frézközpontjában Filderstadtban CAD/CAM-technológiával marták Lava Plus cirkonanyagból, majd a Camlog titánbázisra ragasztották Panavia F 2.0 ragasztó (Kuraray) segítségével.

A végleges implantátumkorona

A korona készítéséhez a végleges kerámiafel­építményt digitalizálták, és a frontfogvázat a Lava Design szoftverrel tervezték meg (5. ábra). A géppel gyártott Lava Plus vázat megfelelő színoldatba merítették, szinterezték, majd mikroszkóp alatt a felépítményre passzították (6. ábra). Ezt követte a rétegzés VITA VM 9-cel (7–12. ábra). Először erős fluoreszcenciával rendelkező masszát (EFFECT LINER) hordtak fel,  mamelonokat építettek, majd égettek. A fog belsejének egyéniségét visszaadandó a VITA INTERNO masszákkal célzott színhatásokat lehet beépíteni. Végül a dentintestet színtelítettség és transzparencia vonatkozásában különböző VITA VM 9 dentinekkel a végleges nagyságra építettük, majd egy kicsit redukáltuk. Legvégül transzparens és opaleszcens VITA VM 9 élmasszákkal rétegeztük a természetes hatású éli tányért, így értük el a természetes fogak optikai tulajdonságait. A forma, a szín és a felület végleges ellenőrzését a hölgypácienssel együtt végeztük a nyerspróbánál (13. ábra).

5. ábra: A frontfogváz kész tervének digitális képe. 6. ábra: Lava Plus nagy transzlucenciájú cirkon-dioxidból készült, felpasszított váz.

5. ábra: A frontfogváz kész tervének digitális képe.
6. ábra: Lava Plus nagy transzlucenciájú cirkon-dioxidból készült, felpasszított váz.

7. ábra: A színezett koronavázat rétegtechnikával… 8. ábra: A korona váza a fluoreszcens VITA VM 9 EFFECT LINER égetése után és a mamelonok hangsúlyozása.

7. ábra: A színezett koronavázat rétegtechnikával…
8. ábra: A korona váza a fluoreszcens VITA VM 9 EFFECT LINER égetése után és a mamelonok hangsúlyozása.

9. ábra: VITA INTERNO a természetes, mélyből ható színeffektusokhoz. 10. ábra: A dentintest redukálása.

9. ábra: VITA INTERNO a természetes, mélyből ható színeffektusokhoz.
10. ábra: A dentintest redukálása.

11. ábra: Az éli rész rétegzése… 12. ábra: … opaleszcens és transzparens VITA VM 9 masszákkal.

11. ábra: Az éli rész rétegzése…
12. ábra: … opaleszcens és transzparens VITA VM 9 masszákkal.

13. ábra: Nyerspróba. 14. ábra: Egyedi felépítmény és implantátum-korona Lava Plusból.

13. ábra: Nyerspróba.
14. ábra: Egyedi felépítmény és implantátum-korona Lava Plusból.

Behelyezés

A 14. ábra mutatja az elkészült implantátumos res­tauráció felépítményét és koronáját. A cirkondioxid felépítmény labiális megjelölése megkönnyítette annak szájba történő korrekt behelyezését. A korona ragasztásánál a laboratóriumban készült, az incizális élre illeszkedő ellenőrző és ragasztókulcsot használtunk, hogy megfelelő nyomást alkalmazhassunk a lágyszövetre (15. ábra). A karboxilát-cementet (Durelon, 3M ESPE) kizárólag a korona belső falának széli területére hordtuk fel. Ezzel megakadályozható, hogy a cement a periimplantáris szulkuszba nyomódjék. A fölösleg így könnyen eltávolítható, nem lép fel gyulladás, irritáció (16. ábra). A 17. ábra mutatja a koronát közvetlenül a beragasztás után a szájban. A korona széle 1-1,5 mm-rel szub­gingiválisan helyezkedik el. A visszahívásoknál imponáló volt a vörös-fehér esztétika.

15. ábra: Ellenőrző és ragasztókulcs. 16. ábra: A rögzítőanyag gazdaságos felhordása a belső koronaszélen.

15. ábra: Ellenőrző és ragasztókulcs.
16. ábra: A rögzítőanyag gazdaságos felhordása a belső koronaszélen.

17. ábra: Az eredmény közvetlenül beragasztás után, a szimmetria érdekében nem zártuk a diasztémát a 12-es és 11-es között.

17. ábra: Az eredmény közvetlenül beragasztás után, a szimmetria érdekében nem zártuk a diasztémát a 12-es és 11-es között.

Összefoglalás

A desmodontális szálak az implantátumfelépítmény felületére kerülnek a hisztológiai vizsgálatok alapján, így gondoskodnak annak hosszú távú stabilitásáról, és elvégzik a tömítést. Ezt lényeges figyelembe vennünk implantátummegtámasztású fogpótlás készítésekor az egyéni felépítmény emergencia­profiljának kialakításánál. A szövet irritációmentes elhelyezkedése és megtámasztása garantálja a gingiva gáthatását, amely segít, hogy a csontot a bakteriális környezettől és más negatív hatásoktól megóvja a szájüregben. A hosszú távú pozitív megjelenés előfeltétele a maradék fogazathoz illesztett színen és formán kívül a stabil lágyszöveti mandzsetta és az optimális funkció. Ideális anyagkombinációnak bizonyult a magas transzlucenciájú Lava Plus cirkon-dioxid és a VITA VM 9 leplezőkerámia. A gyártók vállalkozói együttműködésének köszönhetően Németországban mindkét termék egy kézből, a VITA Zahnfabriknál vásárolható meg.

Gerhard Neuendorff, dr. Karl-Ludwig Ackermann, Christine Hammerl-Riempp
Forrás: Das Dental Labor 2014/2

13 Sze

VITA kurzusok 2016 nyarán

VITA kurzusAz idei nyár sem telhetett el anélkül, hogy a pihenés mellett ne kedvezzünk a szakmai feltöltődésre vágyóknak, két VITA kurzus is megrendezésre került a Dental-Trade szervezésében, nemzetközi és hazai VITA MasterLab képviselőkkel.

VITA kurzus Budapesten

Júniusban a VITA MasterLab képviseletében Urszula Mlynarska lengyel előadó és egyben demonstrátor tartott VITA VM9 cirkon-kerámia mester-kurzust, mely a nagy érdeklődésre való tekintettel teltházzal került lebonyolításra Budapesten a Semmelweis Egyetem Fogtechnikai laboratóriumában.

Az előadót élőben már a tavalyi év őszén a Balaton-parti Dental-Trade Tradíció-Innováció rendezvényén is hallhattuk, ahol saját munkáin keresztül mutatta be a VITA anyagok felhasználásának lehetőségeit.

A két napos intenzív gyakorlati kerámiakurzus során a résztvevők lenyűgözve hallgatták Urszula Mlynarska-t, aki elhivatottságával és őszinte szakmaszeretetével szinte kötelességének tekinti megosztani azt a tudást, amit évek alatt megszerzett, és amihez a VITA anyagai és eszközei mindig állandó minőségben állnak rendelkezésre.

A VITA kurzus során egy teljesen egyedi implantátumokra készülő pótlást imitáló vázra dolgoztak a résztvevők, amely az általában gyakorlati kurzusokon megszokottaktól eltérően gingiva-restaurációt is magában foglalt, ezáltal állítva kihívások elé a legnagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező kerámiásokat is.

Az alapvető „BASIC” rétegzési technika mellett olyan apróbb trükkökre is fény derült, amelyek a mindennapi munka során válhatnak a kerámiások hasznára. Mindemellett egy összetett, effekteket is felhasználó, már a cirkon váz színezésétől induló individuális rétegtechnika is kivitelezésre került, a bonyolultabb vagy még nagyobb szakmai ráfordítást igénylő fogpótlásokhoz. A második nap végére a résztvevők az újonnan szerzett tudás birtokában ugyan megfáradva, de szakmailag feltöltődve távoztak, így a nyári pihenést követően újult erővel veheti kezdetét számukra az őszi szezon.VITA kurzus

VITA kurzus Debrecenben

Ezt követően augusztus elején Debrecenben került megszervezésre egy újabb haladó VMK Master fém-kerámia kurzus a VITA kerámiára áttérni vágyóknak és a már VITA kerámiát használóknak egyaránt. A demonstrátor ezúttal a magyarországi VITA MasterLab képviselőjeként Fülöp István ftm. volt, aki évek óta magas szinten tart gyakorlati oktatásokat a Dental-Trade-del közösen.

A nyári hőség ellenére a kerámiás kollégák töretlen lelkesedéssel vetették magukat bele a munkába. Ez alatt a jó hangulatban eltelt két nap alatt nem csak a demonstrátorral volt lehetőség eszmecserére, de a résztvevők egymással is megoszthatták tapasztalataikat.

VITA kurzusA VMK Master rétegtechnikák mellett a leggyakoribb fémváz-előkészítési problémák és a fogszín-meghatározás is taglalásra került, mely sok esetben szintén a fogtechnikusra hárul, és az esetek 90%-ában döntő a fogpótlás sikerességéhez.

Jó alapot biztosított ehhez, hogy a résztvevők gyakorlatban is összehasonlíthatták a hagyományos mind VITA Classical, mind VITA 3D-Master fogszínkulccsal és az új EasyShade V spektrofotometriás elven működő digitális fogszínmeghatározó berendezéssel történő színmeghatározást. Ezen túlmenően arra is lehetőség adódott, hogy a résztvevők saját előre meghatározott fogszínük alapján készítsék el a kurzusmodellre a kerámialeplezést.

Nagy örömünkre szolgál, hogy mindig nagy érdeklődés övezi a VITA Zahnfabrik által is támogatott kurzusokat, ebben a jövőben is állunk ügyfeleink rendelkezésére egész éves akciókkal és további kedvezményes ajánlatokkal.

További VITA kurzus 2016-ban: 

2016. szeptember 30 – október 1.: Semmelweis Őszi Fogászati Napok || Minden ami VITA – kérdések elméletben, válaszok gyakorlatban.
Adrian Apreotesei ftm., VITA demonstrátor előadása

2016. október 14-15.: VITA VMK Master fémkerámia kurzus
Oktató: Fülöp István ftm.

22 Júl

Sokoldalú és hatékony

Urszula Mlynarska fogtechnikus bemutatja, milyen hatékonyan alkalmazza laboratóriumában az új VITA AKZENT Plus festékeket és glazúrmasszákat, illetve hogy mennyire sokoldalúan használhatók a gyakorlatban.

A fogtechnikusok egész szakmai életükben tökéletesítik képességüket a fogak egyéni részleteinek, mint a felület, transzparens és transzlucens területek lehető legtermészetesebb hatású elkészítésére kerámiából.

E tulajdonságok és hatások imitálására a hagyományos kerámiakészleteken túl szükség van sokoldalú festékkészletre is.

A klasszikus feladatok mellett, mint amilyen a felület színkarakterizálása, a zománcrepedések vagy abradált részek elhelyezése, Ursula Mlynarska varsói laboratóriumában a VITA AKZENT Plus festékkészlet átfogó repertoárját is kihasználja; például a BODY STAINS segítségével csökkenti vagy növeli a világossági értéket, és az EFFEKT STAINS segítségével imitálja a mélységi hatást és a transzlucenciát.

Több, mint felületi fény: a glazúr

Akinek van tapasztalata kerámialeplezésű koronák nyerspróbájával, meg fogja erősíteni, hogy ebben a fázisban még nem tudjuk meg­ítélni sem a fogszínt, sem a mélységi hatást a kerámiarestaurációknál. Ennek oka, hogy hiányzik a felület fénye. Glazúr nélkül sem a belső, mélyből eredő színhatást, sem a sokoldalú effektusokat nem értékelhetjük, amelyeket rétegzésünkkel megcéloztunk.

Az új VITA AKZENT Plus glazúrmasszák megtámasztják a fogszín háromdimenziós hatását, zárják a mikroporozitást, és javítják a leplezés biokompatibilitását, különösen a cervikális területen. Három különböző glazúrmasszát választhatunk, amelyek mindegyike eltérő felületi fényt kölcsönöz:
• a klasszikus VITA AKZENT Plus Glaze por, paszta és spray formában is kapható. Ez a glazúr természetes hatású felületi fényt kölcsönöz; a leplezés minden részlete és a felületi textúra is megmarad;
• a VITA AKZENT Plus Finishing Agent por és paszta formában hozzáférhető; selyemfényű felületet hoz létre, a felület mégis megbízhatóan tömör. Ezt az anyagot elsősorban a köztes tagok bazális felületére és a cervikális részre ajánlott alkalmazni, ahol az íny különösen érzékeny;
• a VITA AKZENT Plus Glaze LT-t olyan kerámiáknál használjuk, amelyeket 800 oC alatt égetünk (LT, angolul low temperature). Az alacsony olvadású glazúrmassza szintén por, paszta és spray kiszerelésű.

A felület struktúráját a felhasználás módja is befolyásolja: az AKZENT Plus GLAZE SPRAY például inkább homogén felszínt alkot; ecsettel felhordva sokféle hatás egyedileg szabályozható.

A „spray”-alkalmazás különösen találó a CAD/CAM készítésű „szék melletti” (chairside) restaurációknál, mint a VITABLOCS vagy a VITA SUPRINITY.

A glazúr és a természetes felületi fény összehasonlítása

A glazúr felhordása és égetése után a legtöbb fogtechnikus kész a munkájával – látszólag. Van még egy apróság, ami csak a kamera objektívjában, illetve nagyításban látható. Csak így hasonlíthatjuk össze a szomszédos fog felületével a pótlásét, illetve így látható a glazúr minősége. A fényégetést követő utolsó lépésben a felületet szilikonpolírozóval mattítjuk. Az eredmény a természetes hatású fény (példaeset 1: 1–3. ábrák).

[envira-gallery id=”2763″]

 1. ábra: Kiindulási helyzet: a preparált 21-es csonk.
 2. ábra: Ellenőrzés kamerával: jól látható a glazúr erőteljes foka
  az égetést követően.
 3. ábra: A 21-es korona fényességi foka a korrekciót követően: a felületet szilikonpolírozóval manuálisan mattítottuk.

Festékek aprólékos használata

A restauráció színének illesztésére a természetes szomszédos foghoz VITA AKZENT Plus festékeket használok. Vékonyan kell őket felhordani, hogy a színt ellenőrzötten és aprólékosan tudjuk hasonítani. Túl vastagon felhordott rétegben nincs fényáteresztés. A festékeket rétegzés közben, valamint a felületen is alkalmazzuk. Minden fogászati kerámiához alkalmazhatók, amelyek WAK területe (hőtágulási együttható – a ford.) 6,6 és 15,7 közötti.

Klasszikusan egyszerű: a színek keverése

A por/folyadék kiszerelésnél nagyon egyszerű a keverés: a VITA AKZENT Plus POWDER-t összekeverjük a hozzávaló POWDER FLUID-dal. A paszta már kész is a felhasználásra.

A jól felhordható konzisztenciához a masszákat tizenkét órával megelőzően keverjük össze. Krémes állaguk megkönnyíti az egyes színek precíz felhordását, fátyolosodás nélkül.

A glazúrégetéshez ugyanazt a programot használjuk, mint a VITA AKZENT festékeknél; a felhordott effektusok nem veszítenek semmit hatásukból és intenzitásukból.

A BODY STAINS gazdag választéka 

A színválaszték több mint kielégítő. Az alapszínekhez illesztve az AKZENT Plus BODY STAINS (BS) öt színe áll rendelkezésre: a világossárgától a szürkésbarnáig. Általában e színeket az intenzitás növelésére használjuk a nyakhoz közeli területeken, kontaktpontokon és rágófelszínen.

Páciensünknél a BODY STAINS további felhasználásra is került. Ezekkel a masszákkal a fényáteresztés mértéke csökkenthető a zománc éli területén – „vészhelyzeti” megoldásként. Ezenkívül a BODY STAINS BSo3 (narancs) segítségével az él enyhén melegebbé alakítható (példaeset 2: 4–7. ábrák). A BODY STAINS-t gondolkodás nélkül szélesebb rétegben is felhordhatjuk. Összességében puha, pasztellszerű, feltűnésmentes hatásúak, ami inkább hangsúlyozza, mintsem megváltoztatja a színeket. A BSo1 pasztellsárga különösen jól bevált az éli keret kialakítására.

[envira-gallery id=”2766″]

 1. ábra: Kiindulási helyzet: preparált csonkok 12-től 22-ig.
 2. ábra: Telikerámia cut-back koronák égetés után. Az ENAMEL-lel történt hosszabbítást követően az élek túl transzparensek és hosszúak.
 3. ábra: 12, 11 koronák: jól felismerhető az éllel meghosszabbított korona.
 4. ábra: 21, 22 koronák: a centrális részen redukáltuk a színezetet ES12 (szürkéskék)-kel. Az ENAMEL-t BSo1 (fehér) és BSo3 (narancs) segítségével enyhén színeztük, az éli keretet BSo1-gyel kiemeltük.

A nagy transzparenciájú zománcél szélén a BODY STAINS csekélyebb fényáteresztése kontrasztot alkot, ami növeli a terület dinamikáját. Aláhúzzák a belső rajzolatot, az abban alkalmazott EFFECT ENAMEL és MAMELON masszák hatását.

A masszákat nem szabad túlhígítva felhordani. A masszák elcsúszásának megakadályozására a belső festésnél szükség van előszárításra.

Helyi karakterizálás és a szín illesztése az EFFEKT STAINS segítségével

A nagyon finomszemcsés, markáns EFFEKT STAINS masszák intenzív színhatásuk következtében jól fednek. Felhasználásuk természetes felületi hatásokhoz ajánlott.

Nálunk e masszákat a nyakhoz közeli felületen, rágófelszínen és kontaktpontokon használjuk. Különösen jó a Creme (ESo2), Sonnengelb (ESo4), és Orange (ESo5). Például szép színhatást lehet elérni, ha ESo5-höz kevés ESo3-at adunk. A narancsszínű ESo5-öt ESo8-cal (Rosa) keverve az él színezésére használhatjuk. A gyakorlatban ehhez vékony ecsettel enyhe ecsetvonásokat húzunk az éllel párhuzamosan.

A színek széles választékát ESo9-től ES14-ig (sötétvöröstől a lilán át kék, szürke, a feketéig) a felszínre használjuk; színszűrőként alkalmazzuk őket.

Bár kezdetben néhány színnél kétségünk volt, mire is használhatók, a gyakorlat azonban mindegyiknek megmutatta alkalmazhatóságát.

A transzparencia szabályozása az éli zománc területén

Napi gyakorlatunkban gyakran találkozunk azzal a feladattal, hogy szabályozni kell az éli zománc transzlucenciájának fokát. A VITA AKZENT Plus segítségével ez már nem probléma – sokkal inkább játék és öröm.

Sok lehetőség közül egyik az ES13 (szürke), amellyel módosíthatóak a színek. Ha szükséges a színhatás erősítése vagy megtörése, ES13 (szürke) vagy ES14 (fekete) adható hozzá. Az ESo8 (rózsaszín)+ES12 (szürkéskék)+ES13 (szürke) keveréke is nagyon jó megoldás lehet.

Az éli rajzolat kiemeléséhez és a mamelonok mélyből ható színhatásához az ES12 (szürkéskék) tiszta használatát ajánlom. Az opaleszcencia hangsúlyozását a záróléceken, például a nagymetszőkön az ES10 (lila) használatával érem el.

Ez persze csak néhány javaslat és példa, amelyeket kezdetben tesztelhetünk. Minél többet dolgozunk a VITA AKZENT Plus festékekkel, annál több lehetőséget fedezünk fel magunk is.

Fehér effektusok tudatos imitálása

A VITA AKZENT Plus készletben enyhén transzparens fehér is rendelkezésünkre áll. Ideális a „ködös” hatásokhoz. De mit tegyünk olyan helyzetekben, amikor meszesedést, vagy egyszerű fehér csíkot kell létrehoznunk? A VITA AKZENT Plus ESo1 (fehér) és ESo2 (krém) színeket használjuk.

Az ESo1 enyhén transzlucens fehér, mégis, más színhatású és transzlucenciájú, mint a VITA AKZENT fehér színe. Kiváló megoldás a csücsökcsúcsokhoz, vonalak és elszíneződések reprodukálásához. Az él hangsúlyozására ESo1 (fehér)-et ESo5-tel keverek; ez nagyon szép effektust okoz az incizális élen. Az ESo2 (krém) teljesen új lehetőségeket nyit. A szín maximálisan opakos és krétaszerű. Meszesedések, foltok és fisszúrák nagyon egyszerűen utánozhatók vele. Az erős fehér hatás több égetést követően is megmarad (példaeset 3: 8–10. ábrák).

[envira-gallery id=”2768″]

 1. ábra: Kiindulási helyzet: 11 préskerámia héj VITA PM 9.
 2. ábra: A sötét preparált felületeket a VITA PM 9 VITA 2M2 színével fedtük.
 3. ábra: A héjat VITA AKZENT Plus festékekkel festettük. Az éli részt ES12 (szürkéskék)-kel, a zománcrepedéseket ESo2 (krém)-mel színeztük.

Szín világosítása kész restaurációnál

Ha már a „világos színek” témájánál tartunk, említsük meg a mindig aktuális kérdést is: Mit lehet csinálni, ha egy már elkészült restaurációt világosabbá kell tenni?

A trükk: ESo1 (fehér) és ESo2 (krém) keveréke lehetővé teszi a világossági érték megváltoztatását (példaeset 4: 11–13. ábrák). Ez egyféle „mentőöv” a fogtechnikusok számára. Az egész munka világossági értékét megemeli, de a leplezés tisztaságának és mélységének megtartása mellett. A világosításhoz ideális esetben a korona centrális részén használjuk.

[envira-gallery id=”2771″]

 1. ábra: Kiindulási helyzet: stiftekkel felépített csonkok 13–23-ig.
 2. ábra: Telikerámia koronák VITA VM 9-cel leplezve. Alapszín: VITA 1M2. A hölgypáciens kívánságára a színt világosítottuk. A 21 és 22 koronák világossági fokát ESo1/ESo2 (fehér/krém) keverékével emeltük.
 3. ábra: Eredmény: világosan felismerhetők a magasabb világosságú koronák.

Ha a kész korona túl világos 

A világosítás ellenpólusa az a szituáció, amikor csökkenteni kell a világossági értéket. Ehhez az ES13 (szürke) EFFEKT STAINS színre hívom fel figyelmüket, amellyel ez jól kivitelezhető. Kevés hely, csekély rétegvastagság, áttűnő opaker, de a színmélység hiánya is: ezt a feladatot az ES13 bravúrral oldja meg. Az anyag jelentősen csökkenti a színhiányosságokat, és egyidejűleg megtámogatja a munka háromdimenziós hatását. Erre a célra tisztán kell felhordanunk, a korona középponti részén.

Összefoglalás 

A glazúrtechnikák és eljárások nagy számát ismerjük, így mindenki megtalálhatja a neki illőt. Fontos azonban, hogy a VITA AKZENT Plus festékek ideálisan, transzparensen integrálhatók a kerámiához. Mivel a leplezés belső fényjátékát nem befolyásolják, megváltoztatják gondolkodási sémánkat a festés kapcsán. Az egyszerű eljárással készített koronák az AKZENT Plus segítségével élő, egyedi, dinamikus megjelenésű munkákká válnak.

Helyettesíthetik-e a VITA AKZENT Plus festékek az AKZENT festékeket? Minden bizonnyal gazdagabbá tesznek bennünket lehetőségekkel, és további függetlenséget biztosítanak munkánk során. Választ jelentenek állandó keresésünkre az új kifejezési formák terén. Különlegességüket a napi munkában érdemes felfedeznünk.

Urszula Mlynarska (Lengyelország)
Eredeti forrás: Das Dental Labor 2014/3
Fordította: Hajdu Zoltán

Magyar forrás a Fogtechnika magazin 2014/3. számában.

 

08 máj

MEGHÍVÓ: CAD/CAM anyagok és megoldások élő esetbemutatással a Semmelweis Egyetemen

MAGYARORSZÁGON ELŐSZÖR:
Kövesse figyelemmel egy élő eset CAD/CAM-es elkészítését a VITA-val!

A digitális technika folyamatosan alakítja át a fogpótlástanban hagyományosan alkalmazott eszközeinket és eljárásainkat. A CAD/CAM eljárásokkal párhuzamosan számos új frézelhető kerámia rendszer kerül piacra. A modern eljárások és új anyagok sikeres alkalmazásának záloga a fogorvos és fogtechnikus korszerű tudásában és harmonikus együttműködésében rejlik. Ehhez szeretne segítséget nyújtani a rendezvény.

A mindennapi gyakorlatban előforduló eseten keresztül (3 tagú híd, premoláris / moláris terület szóló korona és onlay restaurációk ) szeretnénk bemutatni a digitális munkafolyamatok lépéseit, a VITA cég CAD/CAM anyagainak és módszereinek szakszerű alkalmazását, és új ismereteket nyújtani a mai kor elvárásainak megfelelő színvonalas kezelés lehetőségeiről a Semmelweis Egyetemen.

A bemutatót a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika, a Semmelweis Egyetemen működő fogtechnikai laboratórium, a VITA Zahnfabrik és a Dental-Trade szervezi.

Szeretettel várjuk az érdeklődő fogorvosokat és fogtechnikus kollégákat június 12-i rendezvényünkön:

 

Időpont:         2014. június 12, csütörtök, 9 óra

Helyszín:        Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.

Regisztráció:    A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát az import@dentaltrade.hu e-mail címre vagy a lenti kapcsolatfelvételi mezőben legkésőbb június 6-ig jelezni szíveskedjen.

 PROGRAM:

 1. rész – 9:00-10:40 Előadások

 •      09:00-09:10 Megnyitó –Prof. Dr. Hermann Péter
 •      09:10-09:40 Az eset bemutatása a fogorvos oldaláról – Dr.  Borbély Judit (tervezés, preparálás, intraorális szkennelés, fogszín-meghatározás, anyagválasztás, ideiglenes PMMA)
 •      09:40-10:10 Az eset bemutatása CAD/CAM szempontból – Modor Gergely 3Shapeinstruktor (CAD design 3Shape tervezőszoftverrel, Model Builder mintakészítéshez, PMMA és kerámia frézelés)
 •      10:10-10:40 Az esethez választott anyagok ismertetése a fogtechnikus oldaláról – Adrian Apreotesei ftm, VITA demonstrátor (Trilux, Suprinity, Enamic, cirkon-kerámia anyagok, transzlucencia-opacitás-megapaszkálok, indikációs területek)

 10:40 11:00 Kávészünet

 

2. rész – 11:00-13:00 Fogtechnikai bemutató és a Semmelweis Egyetemen működő fogtechnikai laboratórium CAD/CAM és kerámia lehetőségeinek ismertetése

 •      11:00-12:30 Az eset fogtechnikai oldalának bemutatása a gyakorlatban (A frézelt kerámia fogpótlások fogtechnikai készrevitelét Adrian Apreotesei ftm, VITA demonstrátor élőben mutatja be)
 •      12:30-13:00 CAD/CAM és kerámiák a Semmelweis Egyetemi Laborban – Róth Lajos ftm
  Összefoglaló: a Semmelweis Laboratóriumban elérhető cad/cam eljárások ismertetése

13:00 – 14:00 Ebédszünet

 

 3. rész – 14:00-17:00 Workshop-ok /6. em. Fogpótlástani Klinika, 4. em. Semmelweis Egyetemen működő fogtechnikai laboratórium/

 •      14:00-14:30 Az elkészített fogpótlások szájba próbálása – Dr. Borbély Judit (6. emelet Fogpótlástani Klinika )
 •      14:30-17:00 Cirkon-kerámia lateral híd és szóló korona leplezésének bemutatója – Fülöp István ftm, VITA demonstrátor (4. emelet Semmelweis Egyetemen működő fogtechnikai laboratórium)
 •      14:30-15:00 Intraorális szkennelés – Dr. Borbély Judit (6. emeleti Fogpótlástani Klinika )
 •      15:00-16:30 CAD/CAM tervezés és gyártás– Róth Lajos ftm, Modor Gergely (4. emelet Semmelweis Egyetemen működő fogtechnikai laboratórium)

Jelentkezem a rendezvényre:

[pix_contact_form form=”kapcsolat”]

07 jan

VITA SUPRINITY

VITA SUPRINITY®

Új, cirkóniummal megerősített nagy teljesítményű üvegkerámia. Kis szemcseméret, kényelmes megmunkálás.

 

VITA_Suprinity_blokkA VITA SUPRINITY az üvegkerámia termékek új generációja. Az innovatív gyártási folyamat során az üvegkerámiát kb 10 tömegszázalékban cirkóniummal ötvözik. Az eredmény a világon az első cirkonnal megerősített lítium-szilikát kerámia lett (ZLS)*.

Az új üvegkerámia speciális finomszemcsés és homogén szerkezet, mely garantálja a kiváló anyagminőséget és a folyamatosan magas teherbírást, valamint a hosszú távú megbízhatóságot. Sőt, az anyag kiemelkedő feldolgozási tulajdonságokkal is bír, mint a könnyű megmunkálás és polírozás.

VITA_Suprinity_anyagszerkezetHála a kiváló áttetszőségnek, a fluoreszcenciának és opaleszcenciának, a VITA SUPRINITY kiváló esztétikai tulajdonságokkal bír. Széleskörű indikációkra alkalmazható, mint anterior és posterior koronák, héjak, inlay-ek és onlay-ek.

*) Az anyagok ezen osztálya a VITA Zahnfabrik, DeguDent GmbH and Fraunhofer-Institut for Silicate Research ISC közös fejlesztése.

Jellemzők/Előnyök

 

VITA_SUPRINITY-Mix-kicsiKiváló terhelhetőség:

A kiváló mechanikai terhelhetőségnek köszönhetően a VITA SUPRINITY hosszútávon megbízható eredményt nyújt.

Kiemelkedő megbízhatóság:

A folyamatos terhelési tesztek és a Weibull-modulus mutatják, hogy a VITA SUPRINITY tartós fogpótlást és maximális megbízhatóságot kínál.

Egyszerű feldolgozás:

Ez az új üvegkerámia magas égetési stabilitást mutat és égetőpaszta nélkül kikristályosodik. Ráadásul az anyag kézi csiszolással könnyen átdolgozható. Polírozás után pedig kiváló felületi minőséget mutat.

Optimális pontosság:

A lítium-diszilikát kerámiaval összehasonlítva  a VITA SUPRINITY a Sirona MC XL rendszerrel marva jobb élstabilitást mutat, aminek eredményeként a fogpótlások precízebben illeszkednek.

Magas megbízhatóság a feldolgozási folyamat során:

A VITA SUPRINITY nagy feldolgozási megbízhatóságot nyújt. Ennek eredményeként amennyiben a kikristályosodási folyamat során a hőmérséklet a sztenderdtől valamivel alacsonyabb vagy magasabb, nincs befolyással a méretstabilitásra vagy a mechanikai tulajdonságokra.

Kiváló esztétika:

A kiváló áttetszőségnek, fluoreszcenciának és opaleszcenciának köszönhetően a VITA SUPRINITY-vel esztétikus eredmény alakítható ki. Valamint a természetes színek játéka tökéletesen  reprodukálható a VITA VM11 leplező anyaggal.

VITA_Suprinity_A2T_M_korona

Indikációk:

A VITA SUPRINITY-t sokféle indikációra alkalmazható,  beleértve a front és hátsó koronákat, héjakat, inlay-és onlay-eket.

Színek:

Kapható  7 VITA classical színben: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 és D2, magas transzlucenciájú (HT) és transzlucens (T) árnyalatban, illetve a VITA 3D-MASTER 0M1 színben.

Változatok:

A VITA SUPRINITY cirkonnal megerősített lítium-szilikát kerámia kristályosodás előtti állapotú. Egy teljesen kristályosodott verzió, a VITA SUPRINITY FC, szintén elérhető.

Kiszerelés:

VITA_Suprinity_csomagolas

5 darabos csomag  (transzlucens vagy magas transzlucenciájú)

LS-14 (12 x 14 x 18 mm)

B330_GB1_belso_festek

Karakterizáció:

VITA SUPRINITY fogpótlásokat VITA AKZENT Plus-sal lehet karakterizálni.

Individualizáció:

VITA_VM11_Transpa-DentineVITA VM11

 

 

 

Polírozás:

VITA SUPRINITY Polír KészlettelC920_VITA_Suprinity_Polirszett-klinikai

 

Videó angolul:

Videó németül:

 

Lemarad a hírekről, akciókról, újdonságokról? Jelezze az “Üzenet” mezőben, hogy fogorvosi, fogtechnikai, vagy mindkét témában szeretne hírlevelet kapni!

[pix_contact_form form=”kapcsolat”]

 

 

04 Sze

VITA Enamic

A CAD/CAM fogászati technológia legújabb vívmánya – A világon az első kettős hálózati struktúrájú hibrid fogászati kerámia

 

A kettős kerámia-polimer felépítésnek köszönhetően az új VITA ENAMIC kompozit önmagában egyesíti a kerámia és a kompozit anyagok előnyeit, egyfajta kvantumugrást végrehajtva a CAD/CAM anyagok fejlesztése terén.

Használata egyetlen fog pótlására javasolt: inlay, onlay, héjak és szólókoronák alakíthatók ki belőle.

Anyagjellemzői hasonlóak a természetes fogazatéhoz, aminek hála rendkívüli kényelmet kínál a páciensek részére.

 

 

1. Ábra: Kettős hálózati struktúrája miatt, a VITA ENAMIC hibrid kerámia a fogászati anyagok új osztályát képezi.

1. Ábra: Kettős hálózati struktúrája miatt, a VITA ENAMIC hibrid kerámia a fogászati anyagok új osztályát képezi.

2013 januárjától a CAD/CAM technológiának új generációs fogászati anyaga vált elérhetővé:

A restoratív fogászat jövője a VITA ENAMIC (1. ábra) – olyan kompozit anyag, amely világszerte egyedülállóan kombinálja a hagyományos kerámia és a kompozit anyagok előnyeit.

Tudományos vizsgálatok és klinikai tapasztalatok egyaránt megerősítik, hogy a VITA ENAMIC hibrid kerámia a stabilitás, megbízhatóság, precizitás és költséghatékonyság új dimenzióját nyitja meg.

Anyag összetétel: kompozit és kerámia

A VITA ENAMIC kifejlesztésével új megközelítés; a polimer hálózati struktúrával megerősített domináns kerámia rendszer alakult ki.

A két hálózati rendszer integrálásának köszönhetően a VITA ENAMIC figyelemre méltó előnyökkel jár a páciensek, és a gyakorlati – laboratóriumi felhasználók részére egyaránt: használatával egyrészt kiküszöbölhető a kerámia törékenysége, másrészt a kompozit anyagokkal ellentétben nagyobb a kopásállósága.

 

 

A hibrid anyag tudományos eredményei

A VITA ENAMIC hozzávetőlegesen 150-160 MPa-s értékeivel hasonlít a szilikát kerámiák hajlékonysági értékeihez.

Valamint 30 GPa-n az anyag rugalmassági együtthatója hasonló az emberi dentinéhez:

idáig egyetlen fogászati helyreállító anyag sem érte el ezt a “természetes” rugalmassági eredményt.

A VITA cégen belüli és külső vizsgálatok alapján elmondható, hogy a fenti eredmény szokatlanul magas stabilitást mutat.

Az integrált polimer hálózat rugalmasságának köszönhetően a VITA ENAMIC jól tűri a terhelést, a legjobb eredményeket mutatva (kb. 2890 Newton, lásd 2. Ábra) bármely törésterhelési vizsgálaton tesztelt anyaghoz képest.

A fenti eredmény összefügg Dr. Petra Güß, a Freiburgi Egyetem Fog- és Szájsebészeti Klinikán végzett kutatásával, ahol megállapították, hogy a rágási szimulátorban tesztelt dinamikus terhelésen a VITA ENAMIC koronák 100%-os túlélési arányt mutatnak, mint normál falú, mint csökkentett falvastagság esetén.(3. Ábra.)

A VITA ENAMIC különösen hatékony előnyeit a Weibull-elméleten alapuló vizsgálat is jelzi.

A VITA Kutatás-Fejlesztési részlegének belső tanulmánya kimutatja, hogy Weibull 20-as értéknél a VITA ENAMIC eredménye több mint kétszer jobb az egy fog pótlására használt egyéb anyagokénál (4. ábra)

 

2. ábra: Ebben a vizsgálatban a VITA ENAMIC mutatja a legnagyobb törési terhelés, kb. 2890 Newton mellett is a legalacsonyabb szórást. Forrás: Internal study, VITA R&D

2. ábra: Ebben a vizsgálatban a VITA ENAMIC mutatja a legnagyobb törési terhelés, kb. 2890 Newton mellett is a legalacsonyabb szórást.
Forrás: Internal study, VITA R&D

3. Ábra:A VITA ENAMIC koronák túlélési rátája normal és csökkentett falvastagság mellett is 100% Forrás: University of Freiburg, Dr. Güß

3. Ábra:A VITA ENAMIC koronák túlélési rátája normal és csökkentett falvastagság mellett is 100%
Forrás: University of Freiburg, Dr. Güß

4. Ábra: A vizsgált anyagok közül a VITA ENAMIC nyújtja a legnagyobb megbízhatóságot. A Weibull modulus értéke 20. Forrás: Internal study, VITA R&D

4. Ábra: A vizsgált anyagok közül a VITA ENAMIC nyújtja a legnagyobb megbízhatóságot. A Weibull modulus értéke 20.
Forrás: Internal study, VITA R&D

 

Gyakorlati alkalmazásakor az új hibrid kerámia kiváló tulajdonságainak köszönhetően ideálisan illeszkedik a korona pótlások területén, ahol magas az okkluzális terhelés, ugyanakkor fontos a rugalmasság, mint például implantátumra készült pótlások esetében. Ezzel összefüggésben minimálinvazív pótlásoknál lehetővé teszi a kisebb falvastagság alkalmazását.

 

5. Ábra: A VITA ENAMIC magas élstabilitást mutat még magas szélű területeken is.

5. Ábra: A VITA ENAMIC magas élstabilitást mutat még magas szélű területeken is.

Használatával nagyobb precizitás, jobb széli stabilitás és végeredményben pontosabb marási eredmény érhető el, mint korábban a hagyományos CAD / CAM kerámiák esetében.

A különbséget a hagyományos kerámiákkal szemben SEM képek szemléltetik (5. ábra).

 

Ugyanakkor az innovatív kompozit anyag költséghatékonyabban faragható a CAD/CAM eljárásban használt anyagokhoz képest – a VITA ENAMIC pótlások frézelési ideje a legrövidebb – mint rövidebb, mint hosszabb marási módban; ezáltal a gyémánt marószerszámok élettartama hosszabbra nyúlik.

 

Ugyanakkor fontos megjegyezni azt is, mint ahogy a szilikát kerámiák esetében, a fluorsav gél a VITA ENAMIC használatát is megkönnyíti.

Ez egy fontos tényezője a fogpótlás és a foganyag közötti tartós és szoros érintkezés elérésének.

 

 

Kialakítás

A VITA ENAMIC elérhető lesz blokk méretben EM-14 (12 x 14 x 18 mm), 0M1, 1M1, 1M2, 2M2 és 3M2-es árnyalatban, kétféle fényáteresztő képességgel.

6. Ábra: Ezen az eszközöknél amelyeket a VITA ENAMIC használatára fejlesztettek, fontos szempont volt, hogy olyan felületet képezzenek, amelynek kiváló a plakk-ellenállósága.

6. Ábra: Ezen az eszközöknél amelyeket a VITA ENAMIC használatára fejlesztettek, fontos szempont volt, hogy olyan felületet képezzenek, amelynek kiváló a plakk-ellenállósága.

A hibrid kerámia feldolgozása történhet a szokásos módon, CEREC és inLab MC XL rendszerekkel. Használatának előfeltétele a V4.0 vagy újabb szoftver verzió alkalmazása.

 

A VITA ENAMIC fogpótlások hatékony előpolírozó és magas fényű polírozásához a könnyebb használat érdekében speciális polírozó szett áll rendelkezésre. (6. ábra)

6/b ábra

6/b ábra

 

A VITA ENAMICSTAINS KIT a karakteres kialakítás érdekében hatféle árnyalatot és kiegészítőket tartalmaz (7. ábra).

A felületkezelés elvégezhető a VITA ENAMIC GLAZE kémiai glazúrmasszával, ami növeli a tartósságot és az árnyék ragyogását (természetességet) a szájban.

 

 

Feldolgozása nem is lehetne egyszerűbb – egyszerűen készítsük elő a felületét a fogpótláshoz, majd keverjük ki és állítsuk elő az árnyalatot, árnyékoljuk.

Ezt követően hajtsuk végre a köztes polimerizációt, készítsük el a kémiai fénymázat és végezzük el a végső polimerizációt – égetni nem szükséges.

7. ábra: Használja egyszerűen a VITA ENAMIC árnyékolókat a helyreállításhoz (fogpótláshoz) és a polimerizációhoz – ez minden, ami szükséges a fogpótlás karakterének, árnyékainak kialakításához.

7. ábra: Használja egyszerűen a VITA ENAMIC árnyékolókat a helyreállításhoz (fogpótláshoz) és a polimerizációhoz – ez minden, ami szükséges a fogpótlás karakterének, árnyékainak kialakításához.

 

7/b. ábra

7/b. ábra

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

18 ápr

Komplett CAD/CAM Workflow

A tavalyi év sikereire való tekintettel idén is megrendezzük a Roland DG törökbálinti székházában a “Komplett CAD/CAM Workflow” bemutatónkat. Szeretettel várjuk 2013.04.25-én 9 és 16 óra között Törökbálinton!

Bemutatót tart Yosuke Mineno, a Roland DG CAM-specialistája, és Modor Gergely, a Dental-Trade CAD/CAM szakértője.

Megismerheti a CAD/CAM technológia minden elemét: digitális lenyomatvételi eljárásokat, tervezést a 3Shape Dental SystemTM rendszerrel, a CIMsystem SUM3D CAM-szoftverének működését és használatát, a Roland DG frézgépeit, indikációs lehetőségeit és a faragható anyagokat, a VITA szupergyors szinterkályháját (a VITA Zyrcomat MS -t) és a különböző fogászati anyagokat, például a Kerox zirkon-tömbjeit.

Bemutatjuk a Roland DG marógépei közül az 5-tengelyes DWX-50 faragógépet működés közben, illetve a Roland ajánlását, a Bofa elszívó egységet, amely teljesítményének és mobilitásának köszönhetően ideális párost alkot a DWX 50 frézgéppel.

Beszámolunk a Roland DG újdonságairól is, amelyeket az IDS-en mutattak be, és szó lesz a hamarosan várható eredményekről is (például a VITA Enamic faragási lehetőségeiről). Yosuke elmondása szerint a tesztmunkákból jópárat el fog hozni magával, így ezeket az elsők között vehetjük kezünkbe!

Ha pedig erre külön igényüket jelzik, a 3Shape intraorál szkennerét, a TRIOS-t is elvisszük magunkkal, hogy kipróbálhassák a rendezvény során.

A részvétel ingyenes, inni- és harapnivalóról is mi gondoskodunk, így Önöket csak arra kérjük, hogy jöjjenek el, és jelezzék előre részvételi szándékukat!

  

Meghívó

 

 
[pix_contact_form form=”kapcsolat”]