17 okt

VITA ENAMIC IS – kitűnő megoldás átmenő csavaros implantátum koronákhoz

1. ábra: Kezdeti helyzet – a 36-os régió esetében a betegnek implantátumos pótlásra volt szüksége.

 

 

 

 

2. ábra: Okklúzióban elhelyezett teljesen anatómikus pótlás.

 

 

 

 

 

 

Az implantátummal készült rekonstrukciók komplikációinak 80%-a tulajdonítható a cementitis-nek1 (azaz a nyálkahártya alatti cementmaradványok okozta implantációs problémáknak). Ha a pótlást átmenő csavaros koronával készítik, akkor a fentebb említett szövődmények nagy része elkerülhető. Ezek az egyedi felépítményű koronáknak a ragasztása szájba helyezés elött megtörténik, közvetlen csavarozásúak és anatómiai a kialakításuk. A VITA ilyen típusú helyreállításokhoz az előre mart, VITA IMPLANT SOLUTIONS IS-t kínálja (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Németország). A IS tömbök csatlakozási felülete gyárilag előmart. Így minden esetben tökéletesen illeszkedik a TiBase alapra. (Titánium alap: Sirona Dental, Wals, Ausztria). Ezeknek az előre kifrézelt CAD/CAM elemeknek a felhasználását a következő esettanulmány mutatja be.

3. ábra: A DVT által beolvasott, és az elkészítéshez szükséges adatok.

Kiindulási helyzet, tervezés és implantálás

Miután az alsó régióban a 36 fog helyén hiány keletkezett, a férfi beteg (1952-ben született) implantátummal készült fogpótlást választott (1-es kép ) A beavatkozást irányított sebészeti eljárással végezték2,3. Ehhez először egy DVT-t hoztak létre, és – miután a szájképleteteket intraorális scanner-rel beolvasták (CEREC Omnicam (Sirona Dental) – egy virtuális koronát terveztek (CEREC Software Version 3.8) (2. Ezt az információt továbbították a GALILEOS implantációs szoftverhez (Sirona Dental) (3.kép ) Az implantátum virtuálisan behelyezésre került, figyelembe véve a műtéthez szükséges paramétereket és az optimális occlusióhoz szükséges korona felépítményt. A kapott adatokat elküldték a SICAT-hoz (Bonn, Németország) a fúró sablon legyártásához. A sablon lehetővé tette az operációt megelőzően az ideiglenes fogpótlás megtervezését, amely alapján mód nyílt legyártására CAD/CAM technológiával a VITA CAD-TEMP IS kompozit tömbből. Ha az implantátum elegendő elsődleges stabilitással rendelkezik, akkor ugyanaz az ideiglenes pótlás használható a műtét után, de az occlúsióból ki kell venni.

 

4. ábra: A felépített korona behelyezése előtti állapot.

 

 

 

 

 

5. ábra: A VITA ENAMIC korona alapja.

Létrehozás és beültetés

A gyógyulás után a szakaszos csontképzés következik. A kompozitból felépített rágófelületű ideiglenes korona virtuális képe a végleges korona másolataként szolgál. A végleges átmenő csavaros korona VITA ENAMIC IS HT-tömbből készült. (HT= High Translucent= nagy áttetszőségű)  (5. Ábra), extraorálisan fényesre lett polírozva a VITA ENAMIC polírozó készlet segítségével, és a titánbázishoz lett ragasztva. (6.Ábra) Végül a komplett korona a megfelelő erőséggel az implantátumra lett csavarozva. A csavar bemeneti ürege teflonszalaggal lett kitöltve az implantátum csavarjának elfedésére, és a korona rágófelületét lezártuk composit töltőanyaggal. A csavarcsatornát extraorálisan előkészítettük a nyomatékra húzás előtt annak érdekében, hogy a töltőanyag-kompozit és a hibrid kerámia között jobb baktériumálló kötés jöjjön létre. A 7. ábrán látható az eredmény, in situ.

 

6. ábra: A VITA ENAMIC IS teljesen anatómikus koronáját a titánalapra ragasztották.

 

 

Tapasztalatok

A VITA ENAMIC egy olyan hibrid kerámia, amely könnyen elnyeli a rágóerőket 30 GPa dentinszerű rugalmas összetevőjével. Az implantátumra kifejtett hatás hasonló a természetes fogazat fogágyra gyakorolt hatásához, ami jobb rágási érzetet és jobb erőmegoszlást eredményez – amit a páciensek is megerősítettek. Az elmúlt hét év klinikai felhasználása során a hibrid kerámia VITA ENAMIC bizonyította kellő tartósságát az implantátumra készített korona pótlásokhoz.

Összefoglalás

Számunkra a VITA ENAMIC IS nagyon jó megoldás az implantátumot támogató, egy tagú fogpótlásokhoz. Az anyag esztétikus, biokompatibilis, és rendelkezik a rágóerő-elnyelő dentinszerű rugalmassággal, Ennek eredményeként a ráható erőket eloszlathatja, egy viszonylag nagy érintkezési felületen. Pozitív tapasztalataink miatt ma már a VITA ENAMIC csavarozott felépítményű koronáit egyre inkább kétrészes implantátum pótlások esetén használjuk.

7. ábra: Végeredmény a szájban.