27 Sze

Implantátumprotetikai tökéletesség

Ellátás Lava Plus és VITA VM 9 segítségével

Két fogorvos és egy fogtechnikus mutatja meg nekünk, hogyan lehetséges az anyagok gondos kiválasztásával és előrelátó tervezéssel optimális, funkcionális és esztétikus ellátást készíteni egy hölgypáciens számára.

Kiindulási helyzet

Dres. K. L. Ackermann és A. Kirsch közös praxisában jelentkezett a 30 éves hölgypáciens, természetes és harmonikus frontfogmegjelenés iránti igényével (1. a–b ábra): a 12-es fog nem volt megtartható. Hiányos csontszerkezet, egyenetlen gingivalefutás és eltérő fogszélességek a 12-es és a 22-es régióban. A hölgy a megbeszélést követően a 12-es és a 22-es koronák szélességét azonosra kívánta kialakíttatni, diasztémával a 11-es és 12-es között.

1. a ábra: Kiindulási helyzet. 1. b ábra: A 12-es fog nem megtartható.

1. a ábra: Kiindulási helyzet.
1. b ábra: A 12-es fog nem megtartható.

Előzetes kezelés

Laboratóriumban készítettünk egy ideiglenes adhezív hidat (BIOTAN, Schütz Dental/NEW OUTLINE, anax-dent), amit a fog eltávolítását követően beragasztottunk (2. ábra). Kiegészítésként következett a socket preservation. Öt hónapig autogén csontblokkot kombináltunk irányított csontregenerációval (Geistlich Bio-Gide, Geistlich Biomaterials) az alveoláris szegmensben. További három hónapot követően építhettük be a Camlog ScrewLine implantátumot (3,8 mm átmérő, 13 mm hossz). További három hónapot követően terápiás koronát készítettünk a lágyszövet megformázásához (BIOTAN/Sinfony fényre keményedő korona és hídleplező kompozit, 3M ESPE).

2. ábra: Ragasztott híd a húzást követően.

2. ábra: Ragasztott híd a húzást követően.

Anyagválasztás

A végleges ellátásként titánbázisú cirkon-dioxid egyéni fejre egyéniesített rétegtechnikával leplezett cirkon-dioxid koronát terveztünk. Azért választottuk ezt, mert a cirkon-dioxid biokompatibilitása biztosítja a legjobb előfeltételeket. Ezenfelül kiemelkedő az alapanyag szilárdsága és esztétikai potenciálja. A 3M ESPE Lava Plus nagy transzlucenciájú cirkondioxidja, amit Németországban kizárólag a VITA Zahnfabrik képvisel, kiemelkedik remek fényhatásával és optimális előfeltételeket teremt a gingiva és a protetikai korona közötti átmeneti területen. Egyedi, esztétikus és hosszú ideig funkcionális eredmény, nagy teljesítményű, optikailag nagy értékű leplezőkerámiát kíván – ebben az esetben a koronát VITA VM 9-cel lepleztük.

A laboratóriumban a fogtechnikus a hölgypácienssel együtt választotta ki a fogszínt, a VITA SYSTEM 3D-Master színkulcs segítségével (3. ábra).

3. ábra: Egyedi színmeghatározás a laborató­riumban. 4. ábra: Felépítménypróba és a váll magasságának megállapítása.

3. ábra: Egyedi színmeghatározás a laborató­riumban.
4. ábra: Felépítménypróba és a váll magasságának megállapítása.

Egyedi felépítmény

A lágyszövet stabilizálásának alapja a felépítmény optimális kialakítása emergenciaprofil szempontjából is. Elengedhetetlen a preparációs mélység egyedi meghatározása és a váll kialakításának ellen­őrzése a szájban (4. ábra). Az egyedi felépítményt a Lava ZIF frézközpontjában Filderstadtban CAD/CAM-technológiával marták Lava Plus cirkonanyagból, majd a Camlog titánbázisra ragasztották Panavia F 2.0 ragasztó (Kuraray) segítségével.

A végleges implantátumkorona

A korona készítéséhez a végleges kerámiafel­építményt digitalizálták, és a frontfogvázat a Lava Design szoftverrel tervezték meg (5. ábra). A géppel gyártott Lava Plus vázat megfelelő színoldatba merítették, szinterezték, majd mikroszkóp alatt a felépítményre passzították (6. ábra). Ezt követte a rétegzés VITA VM 9-cel (7–12. ábra). Először erős fluoreszcenciával rendelkező masszát (EFFECT LINER) hordtak fel,  mamelonokat építettek, majd égettek. A fog belsejének egyéniségét visszaadandó a VITA INTERNO masszákkal célzott színhatásokat lehet beépíteni. Végül a dentintestet színtelítettség és transzparencia vonatkozásában különböző VITA VM 9 dentinekkel a végleges nagyságra építettük, majd egy kicsit redukáltuk. Legvégül transzparens és opaleszcens VITA VM 9 élmasszákkal rétegeztük a természetes hatású éli tányért, így értük el a természetes fogak optikai tulajdonságait. A forma, a szín és a felület végleges ellenőrzését a hölgypácienssel együtt végeztük a nyerspróbánál (13. ábra).

5. ábra: A frontfogváz kész tervének digitális képe. 6. ábra: Lava Plus nagy transzlucenciájú cirkon-dioxidból készült, felpasszított váz.

5. ábra: A frontfogváz kész tervének digitális képe.
6. ábra: Lava Plus nagy transzlucenciájú cirkon-dioxidból készült, felpasszított váz.

7. ábra: A színezett koronavázat rétegtechnikával… 8. ábra: A korona váza a fluoreszcens VITA VM 9 EFFECT LINER égetése után és a mamelonok hangsúlyozása.

7. ábra: A színezett koronavázat rétegtechnikával…
8. ábra: A korona váza a fluoreszcens VITA VM 9 EFFECT LINER égetése után és a mamelonok hangsúlyozása.

9. ábra: VITA INTERNO a természetes, mélyből ható színeffektusokhoz. 10. ábra: A dentintest redukálása.

9. ábra: VITA INTERNO a természetes, mélyből ható színeffektusokhoz.
10. ábra: A dentintest redukálása.

11. ábra: Az éli rész rétegzése… 12. ábra: … opaleszcens és transzparens VITA VM 9 masszákkal.

11. ábra: Az éli rész rétegzése…
12. ábra: … opaleszcens és transzparens VITA VM 9 masszákkal.

13. ábra: Nyerspróba. 14. ábra: Egyedi felépítmény és implantátum-korona Lava Plusból.

13. ábra: Nyerspróba.
14. ábra: Egyedi felépítmény és implantátum-korona Lava Plusból.

Behelyezés

A 14. ábra mutatja az elkészült implantátumos res­tauráció felépítményét és koronáját. A cirkondioxid felépítmény labiális megjelölése megkönnyítette annak szájba történő korrekt behelyezését. A korona ragasztásánál a laboratóriumban készült, az incizális élre illeszkedő ellenőrző és ragasztókulcsot használtunk, hogy megfelelő nyomást alkalmazhassunk a lágyszövetre (15. ábra). A karboxilát-cementet (Durelon, 3M ESPE) kizárólag a korona belső falának széli területére hordtuk fel. Ezzel megakadályozható, hogy a cement a periimplantáris szulkuszba nyomódjék. A fölösleg így könnyen eltávolítható, nem lép fel gyulladás, irritáció (16. ábra). A 17. ábra mutatja a koronát közvetlenül a beragasztás után a szájban. A korona széle 1-1,5 mm-rel szub­gingiválisan helyezkedik el. A visszahívásoknál imponáló volt a vörös-fehér esztétika.

15. ábra: Ellenőrző és ragasztókulcs. 16. ábra: A rögzítőanyag gazdaságos felhordása a belső koronaszélen.

15. ábra: Ellenőrző és ragasztókulcs.
16. ábra: A rögzítőanyag gazdaságos felhordása a belső koronaszélen.

17. ábra: Az eredmény közvetlenül beragasztás után, a szimmetria érdekében nem zártuk a diasztémát a 12-es és 11-es között.

17. ábra: Az eredmény közvetlenül beragasztás után, a szimmetria érdekében nem zártuk a diasztémát a 12-es és 11-es között.

Összefoglalás

A desmodontális szálak az implantátumfelépítmény felületére kerülnek a hisztológiai vizsgálatok alapján, így gondoskodnak annak hosszú távú stabilitásáról, és elvégzik a tömítést. Ezt lényeges figyelembe vennünk implantátummegtámasztású fogpótlás készítésekor az egyéni felépítmény emergencia­profiljának kialakításánál. A szövet irritációmentes elhelyezkedése és megtámasztása garantálja a gingiva gáthatását, amely segít, hogy a csontot a bakteriális környezettől és más negatív hatásoktól megóvja a szájüregben. A hosszú távú pozitív megjelenés előfeltétele a maradék fogazathoz illesztett színen és formán kívül a stabil lágyszöveti mandzsetta és az optimális funkció. Ideális anyagkombinációnak bizonyult a magas transzlucenciájú Lava Plus cirkon-dioxid és a VITA VM 9 leplezőkerámia. A gyártók vállalkozói együttműködésének köszönhetően Németországban mindkét termék egy kézből, a VITA Zahnfabriknál vásárolható meg.

Gerhard Neuendorff, dr. Karl-Ludwig Ackermann, Christine Hammerl-Riempp
Forrás: Das Dental Labor 2014/2

27 Sze

A mélyhúzott termékek minőségének javítása levegőpréses technikával

Jelen beszámoló egy újabb mélyhúzó készülék bemutatásával foglalkozik, valamint ezen túlmenően termo-plasztikus fóliák kidolgozására vonultat fel néhány példát. Hétköznapjainkban egyre komolyabb szerepet játszanak a digitális multifunkcionális készülékek, és az effajta berendezésesek kezelése és funkciója. A Dreve cég új mélyhúzó készüléke koncepcionálisan a nyomósablonos eljárás mellett a küvettában történő préseléses eljárásra is alkalmas és nem utolsó sorban hidegpolimerizáláshoz polimerizációs készülékeként is alkalmazható. Valamennyi programozható paraméter, például a felfűtés illetve a lehűlés ideje egy könnyen áttekinthető kijelzőn megfigyelhető illetve ellenőrizhető.

Minőségbiztosítás a mélyhúzó fólia kódjának beszkennelése által

Ugyanazon anyagok (mélyhúzó fólia) és készülékek (mélyhúzó készülék) felhasználása mellett ugyanazon személyzet (fogtechnikus) által a technológiai utasítások (kezelési útmutató) maradéktalan betartása mellett legyártott termékek részben igen változó minőséggel készülnek. Ez többnyire az időfaktoron múlik, amely a tapasztalatok szerint többnyire itt van a „nyakunkon”.

Mindennek ellenére – a felhasznált anyagokból készülődő termék rovására – mégis megrövidülnek a felfűtési ill. lehűlési idők, amelyeket a készülék gyártója előírt. A készülékgyártók, nevezetesen a Dreve cég, ennek a pontatlanságnak az új Drufomat scan alkalmazásával véget vetett, ráadásul az adott fóliák csomagolásán lévő kódok leolvasása révén, közvetlenül beolvasódik a nyomósablonos technika-alapú mélyhúzó készülék agyába, és ezzel automatikusan programozódik az adott mélyhúzó folyamat megfelelő előmelegítő és lehűtő fázisának ideje (1. ábra).

1. ábra: A megfelelő kóddal ellátott fóliacsomagolásról az adatokat beolvashatjuk a Drufomat scan készülékbe. 2. ábra: A két küvettarész a viaszminta kiforrázását követően.

1. ábra: A megfelelő kóddal ellátott fóliacsomagolásról az adatokat beolvashatjuk a Drufomat scan készülékbe.
2. ábra: A két küvettarész a viaszminta kiforrázását követően.

Küvettás présfolyamatok

Présbetét beiktatásával pneumatikus préssé átalakíthatjuk és hasznosíthatjuk a készüléket. Kettő és hat bar között változóan beállítható a nyomásérték. Ennél fogva a fogtechnikában és a fogszabályozásban felmerülő présfolyamatokat professzionálisan egy hidraulikus préshez hasonlóan ezzel a multifunkciós készülékkel elvégezhetjük.

A készülékkel ezek szerint küvettás módszerrel a harapásemelő síneket addíciós kötésű Odontosil szilikon – szintén Dreve termék – anyagából, valamint fóliás eljárással nyomósablonos technológiával is elő lehet állítani. A présfolyamathoz a viaszból modellált helyfenntartókat küvettába kell beágyazni.

Az ezt követő munkalépések a következők: a viaszmintázat kiforrázása (Labormat TH /Dreve/ 2. ábra), az Odontosil az üreges formába applikálásával és a két küvetta összepréselésével (3. ábra) a harapásemelő elkészítése (4. ábra).

3. ábra: A Drufomat scan az integrált présbetéttel és a présfolyamat alatt álló küvetta.

3. ábra: A Drufomat scan az integrált présbetéttel és a présfolyamat alatt álló küvetta.

4. ábra: Küvettás préseljárással Odontosil anyagból készített szilikonos harapásemelő sín..

4. ábra: Küvettás préseljárással Odontosil anyagból készített szilikonos harapásemelő sín..

Nyomáspolimerizálás

Prés-polimerizációs betét a beágyazó anyag betömörítését teszi lehetővé az öntőküvettákban. A technológiában jártas fogtechnikus számára a „víz nélkül” – utalás természetes. A hidegpolimerizációs anyagok polimerizálásához a polimerizáló kuktához hasonló módon természetesen meleg vízzel készítik elő (5–6 ábrák). A kukta a már működő laborok szinte kötelező tartozéka, azonban a szerző véleménye szerint előnyös a polimerizációs készülékként való hasznosíthatósága, ráadásul akár termo-plasztikus fóliák kidolgozása nyomósablonos technika eljárásával történik, amely főleg a síntechnológiában hidegpolimerizálással kombinálható. A „kombinált” sínek különböző anyagokból történő előállítása során azonban figyelembe kell venni az alkalmazott fóliák kémiai és fizikai tulajdonságainak esetleges különbözőségét is, hogy a legjobb minőségű sínt kapjuk.

5. ábra: A vízzel töltött és egy fogpótlással bemutatott polimerizációs betét, amely kényelmesen és egyszerűen behelyezhető a multifunkciós készülékbe. 6. ábra: A Drufomat scan készülék integrált polimerizációs betéttel készen áll a polimerizálás folyamatára.

5. ábra: A vízzel töltött és egy fogpótlással bemutatott polimerizációs betét, amely kényelmesen és egyszerűen behelyezhető a multifunkciós készülékbe.
6. ábra: A Drufomat scan készülék integrált polimerizációs betéttel készen áll a polimerizálás folyamatára.

A modellek elhelyezése

A mélyhúzás folyamatához a minta, ahogy ez a mélyhúzó technológiában ismeretes, méretének megfelelően a Drufomat scan egyenes alaplemezére helyezhető (7. ábra) vagy az ehhez tervezett granulát-tokban (8. ábra) beágyazható.

„Közismert, bevált és újdonságok” a mélyhúzó fóliák területén. Mivel a fogszabályzós fogtechnikus munkakörében azért újoncok is akadnak, a tulajdonképpen a „közismert és bevált” csoportba sorolandók akár „újdonságként” is hathatnak a mélyhúzó fóliák meglehetősen széleskörű választékában.

7. ábra: A Drufomat scan készülék egyenes alaplemezére helyezett minta. 8. ábra: A nyomó sablonos készülék granulát-tokjába beágyazott minta.

7. ábra: A Drufomat scan készülék egyenes alaplemezére helyezett minta.
8. ábra: A nyomó sablonos készülék granulát-tokjába beágyazott minta.

A termo-plasztikus anyagok mélyhúzó eljárással történő megmunkálása évek óta része a fogszabályzós fogtechnikának. Ez különösen igaz a

– harapásemelő sínek, harapásvezető sínek, fogfehérítő sínek,
– módosított GNE-készülékek – Knirscher-sínek,
– gyógyszeres sínek – miniplaszt-sínek,
– helyfenntartók – retenciós lemezek – retenciós sínek,
– indirekt ragasztáshoz készült sínek,
– fogállás korrekcióját illetve kötést szolgáló sínek előállítása esetében.

1 tablazat

A sínek elkészítése során (például a „Paulus-sín”) és/ vagy helyfenntartó készülékek (positioner) esetében fóliákat laminálnak. Ilyenkor feltétlenül figyelembe kell venni az esetlegesen szükséges tapadásközvetítő (primer) használatát.

Az egyes mélyhúzó fóliák vastagságát a szerző tudatosan nem vette figyelembe, ugyanis a kezelő fogorvos utasítása nem ritkán eltérhet a fólia-gyártó által ajánlott feltételektől. Ezen túl mutató információkat a www.dreve.com címe alatt találhatunk.

Összegzés

Az adott fóliák beszkennelésével a mélyhúzott termék minősége jelentősen javítható a Dreve cég új, a nyomósablonos technika elvén alapuló Drufomat scan elnevezésű mélyhúzó készülékének alkalmazásával. A gyártótól már a fogtechnikában jól megszokott módon ezt a készüléket is multifunkciós koncepcióval fejlesztette, és ily módon helytakarékosan akár küvettás eljárásban pneumatikus présként is (beágyazott helyfenntartók) és/vagy hidegpolimerizációs anyagok polimerizáló készülékeként is hasznosítható. Mivel a mélyhúzó eljárásban használatos fóliák különböző vegyi alapanyagokon alapulhatnak, megfelelő listával követhetővé válik, hogy vajon milyen fóliák alkalmasak például akrilát-anyagokkal való együttes felhasználásra, vagy éppen melyik laminálható illetve melyik sterilizálható magas hőmérsékleten.

Kuno Frass (Németország)
Forrás: Dental Press

13 Sze

VITA kurzusok 2016 nyarán

VITA kurzusAz idei nyár sem telhetett el anélkül, hogy a pihenés mellett ne kedvezzünk a szakmai feltöltődésre vágyóknak, két VITA kurzus is megrendezésre került a Dental-Trade szervezésében, nemzetközi és hazai VITA MasterLab képviselőkkel.

VITA kurzus Budapesten

Júniusban a VITA MasterLab képviseletében Urszula Mlynarska lengyel előadó és egyben demonstrátor tartott VITA VM9 cirkon-kerámia mester-kurzust, mely a nagy érdeklődésre való tekintettel teltházzal került lebonyolításra Budapesten a Semmelweis Egyetem Fogtechnikai laboratóriumában.

Az előadót élőben már a tavalyi év őszén a Balaton-parti Dental-Trade Tradíció-Innováció rendezvényén is hallhattuk, ahol saját munkáin keresztül mutatta be a VITA anyagok felhasználásának lehetőségeit.

A két napos intenzív gyakorlati kerámiakurzus során a résztvevők lenyűgözve hallgatták Urszula Mlynarska-t, aki elhivatottságával és őszinte szakmaszeretetével szinte kötelességének tekinti megosztani azt a tudást, amit évek alatt megszerzett, és amihez a VITA anyagai és eszközei mindig állandó minőségben állnak rendelkezésre.

A VITA kurzus során egy teljesen egyedi implantátumokra készülő pótlást imitáló vázra dolgoztak a résztvevők, amely az általában gyakorlati kurzusokon megszokottaktól eltérően gingiva-restaurációt is magában foglalt, ezáltal állítva kihívások elé a legnagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező kerámiásokat is.

Az alapvető „BASIC” rétegzési technika mellett olyan apróbb trükkökre is fény derült, amelyek a mindennapi munka során válhatnak a kerámiások hasznára. Mindemellett egy összetett, effekteket is felhasználó, már a cirkon váz színezésétől induló individuális rétegtechnika is kivitelezésre került, a bonyolultabb vagy még nagyobb szakmai ráfordítást igénylő fogpótlásokhoz. A második nap végére a résztvevők az újonnan szerzett tudás birtokában ugyan megfáradva, de szakmailag feltöltődve távoztak, így a nyári pihenést követően újult erővel veheti kezdetét számukra az őszi szezon.VITA kurzus

VITA kurzus Debrecenben

Ezt követően augusztus elején Debrecenben került megszervezésre egy újabb haladó VMK Master fém-kerámia kurzus a VITA kerámiára áttérni vágyóknak és a már VITA kerámiát használóknak egyaránt. A demonstrátor ezúttal a magyarországi VITA MasterLab képviselőjeként Fülöp István ftm. volt, aki évek óta magas szinten tart gyakorlati oktatásokat a Dental-Trade-del közösen.

A nyári hőség ellenére a kerámiás kollégák töretlen lelkesedéssel vetették magukat bele a munkába. Ez alatt a jó hangulatban eltelt két nap alatt nem csak a demonstrátorral volt lehetőség eszmecserére, de a résztvevők egymással is megoszthatták tapasztalataikat.

VITA kurzusA VMK Master rétegtechnikák mellett a leggyakoribb fémváz-előkészítési problémák és a fogszín-meghatározás is taglalásra került, mely sok esetben szintén a fogtechnikusra hárul, és az esetek 90%-ában döntő a fogpótlás sikerességéhez.

Jó alapot biztosított ehhez, hogy a résztvevők gyakorlatban is összehasonlíthatták a hagyományos mind VITA Classical, mind VITA 3D-Master fogszínkulccsal és az új EasyShade V spektrofotometriás elven működő digitális fogszínmeghatározó berendezéssel történő színmeghatározást. Ezen túlmenően arra is lehetőség adódott, hogy a résztvevők saját előre meghatározott fogszínük alapján készítsék el a kurzusmodellre a kerámialeplezést.

Nagy örömünkre szolgál, hogy mindig nagy érdeklődés övezi a VITA Zahnfabrik által is támogatott kurzusokat, ebben a jövőben is állunk ügyfeleink rendelkezésére egész éves akciókkal és további kedvezményes ajánlatokkal.

További VITA kurzus 2016-ban: 

2016. szeptember 30 – október 1.: Semmelweis Őszi Fogászati Napok || Minden ami VITA – kérdések elméletben, válaszok gyakorlatban.
Adrian Apreotesei ftm., VITA demonstrátor előadása

2016. október 14-15.: VITA VMK Master fémkerámia kurzus
Oktató: Fülöp István ftm.